top of page
  • Writer's pictureYOPA Language School

Децата и домашната работа

В  YOPA LANGUAGE SCHOOL домашната работа е част от всеки курс по английски език, дори и в програмите ни за малки деца в предучилищна възраст.

Задаваме домашна работа не защото искаме да прехвърлим част от работата си на родителите и децата вкъщи, а защото вярваме, че писането на домашна работа има редица ползи, както за по-доброто усвояване на езика, така и за развиване на личностни качества у децата като отговорност, самостоятелност и самодисциплина, което им помага да се превърнат в самостоятелни ученици.


На първо място, домашната работа се задава с цел да помогне усвояването на нови знания, да се надгради работата, свършена в класната стая и да се удължи времето за учене. Децата учат повече, когато работят активно върху домашните си, защото това изисква от тях да преминат още веднъж през думите и граматиката, преподавани в клас. Писането на упражнения и думи, макар понякога да е скучно, не може да бъде пренебрегвано. Това е начин да се затвърдят знанията.


Не винаги домашната работа е писмена задача, включваща упражнения и писане на думи. Нашите учители се стремят за задават домашните по начин, който предизвиква творчество. Понякога даваме на  учениците за домашна да изгледат видео, да научат песен, да прочетат кратка история, която после коментираме в час и пр. Понякога дори задавам за домашна да изиграят някои от специално разработените компютърни игри за нашата система Kid’s Box. Никой не може да се оплаче, че да играеш игра за домашна работа е скучно!


Поне веднъж месечно домашна работа е под формата на творческа задача – модел  за изработване, рисунка или проект, който е свързан с изработването на макет, постер или презентация.


Домашната работа и родителите

Домашната работа е един от начините да поддържаме връзка между това какво се случва в нашия курс по английски и родителите. Родителите обичат да виждат какво учат децата им, а децата, особено съвсем малките ученици, често обичат да показват на родителите си какво могат. Нашият съвет към всички родители е: проявявайте интерес към домашната работа, но не я пишете вместо децата си.

Родителите могат да съдействат за осигуряване на най-подходящите условия и време за писане на домашна работа.


Намерете идеалното време за домашна работа

Някои деца са много активни вечер, докато други могат да работят по-бързо преди обяд. Като родител трябва да намерите идеалното време за домашна работа. Ако детето ви не е активно вечер, то няма да намери домашните за интересни и ще му отнеме повече време да ги свърши. За малките деца времето за домашна работа трябва да е по-малко от половин час.


Проверка на домашната работа

В нашето езиково училище винаги отделяме време за проверка на домашната работа (групово или индивидуално според трудността на поставената задача). За нас това е важна обратна връзка – несъмнено след проверка на домашната работа, учителят може да прецени какви затруднения има детето и върху какво има нужда да се поработи повече.

Comments


bottom of page