top of page
  • Снимка на автораYOPA Language School

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Актуализирано: 21.11.2022 г.

За всички, които планират да кандидатстват в университет или колеж в чужбина, предлагащ програма на английски, най-вероятно ще е необходим сертификат за владеене на английски език, който да доказва, че имат достатъчно познания, за да участват в занятията, да разбират учебниците и да изпълняват задачите си. По-долу ще ви предоставим обща информация за най-популярните сертификати за владеене

на английски език, които са широко приети в цял свят. Надяваме се този кратък обзор да ви помогне да разберете по-добре структурата и точкуването на отделните изпити, за да решите по-лесно на кой изпит да се явите. Повечето университети и колежи обикновено посочват минималния резултат на теста по английски език на своя уебсайт или на страниците за обучение. Винаги проверявайте какъв тест по английски език трябва да положите и с какъв резултат, за да избегнете проблеми с кандидатстването си по-късно.


1. TOEFL®: Test of English as a Foreign Language


TOEFL® е много популярен сертификат за владеене на английски като чужд език. В България той се предлага като компютърно базиран тест (TOEFL® iBT). Тестовете на хартия понастоящем се предлагат само на места без интернет връзка. Има възможност да се явите и дистанционно чрез TOEFL Home Edition, но полагането на изпита от вкъщи е свързано с много изисквания и правила и към момента за предпочитане е изпитът да се положи на място в някои от оторизираните изпитни центрове в България.

Изпитът TOEFL® iBT отнема 3 часа и се състои от 4 части.

- Четене

- Слушане

- Говорене

- Писане

Всяка част се оценява с до 30 точки, което води до максимален резултат от 120 точки:

По време на целия тест вие взаимодействате с компютър. В първите две части четете текстове и слушате записи на различни теми, а след това отговаряте на въпроси с избор между няколко отговора относно съдържанието. За частта "Говорене" отговорите ви се записват, изпращат се в онлайн мрежа за оценяване и се оценяват от трима до шестима изпитващи.

Най-често изискваните от университетите резултати варират между 70 и 90 точки. Обърнете внимание, че някои университети изискват и определен минимален резултат в една от четирите части, ето защо подготовката трябва да включва всички елементи.


Цената на TOEFL® iBT в България е 245$

.

NB! Сертификатът TOEFL е валиден две години.


Организатор на изпитите за TOEFL e ETS, на чиито сайт може да проверявате датите и

локациите за изпит и да се регистрирате.

https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/workflowmanager/schlWorkflow?_p=TEL


2. IELTS: The International English Language Testing System

Подобно на TOEFL®, IELTS е един от най-популярните тестове по английски език в света. IELTS се приема и като езиково доказателство за някои разрешителни за работа, както и за имиграция. IELTS предлага академична версия на своя тест, предназначена за академична и професионална среда. IELTS Academic се състои от 4 части:


- Слушане

- Академично четене

- Академично писане

- Говорене

Общата продължителност на теста е около 2 часа и 45 минути.


IELTS Academic се провежда както на компютър, така и на хартия. За да се избегне объркване, компютърно базираният означава, че ще държите изпита с помощта на компютър, а не че можете да го държите от дома си.


И в двата случая ще трябва да се регистрирате и да положите изпита в официален изпитен център. Обърнете внимание, че понастоящем само изпитните центрове в Пловдив и София предлагат компютърния вариант. И при двете версии частта за говорене се провежда лице в лице със сертифициран изпитващ.


От началото на 2022 г. учениците могат да се регистрират и за IELTS Online - вариант на IELTS Academic, който следва същия формат и може да се държи от всяка точка на света, стига да имате интернет връзка и да отговаряте на минималните изисквания.


Резултатите от теста IELTS използват скала за оценяване от 0 до 9. За да бъдете приети в програми с преподаване на английски език, обикновено се изискват резултати между 5,5 и 6,5.


Примерни варианти на тестовете за различните компоненти са публикувани на


Цената на IELTS през 2022 е 470 лева.

Подобно на TOEFL®, Сертификатът IELTS е валиден две години.


3. PTE Academic: Pearson English Language Test

Популярността на теста PTE Academic нарасна много; все повече университети го приемат като подходящо доказателство за владеене на английски език от кандидат-студентите от чужбина.

За разлика от TOEFL® iBT, IELTS Academic и изпитите на Кеймбридж, които имат 4 части, тестът PTE е разделен на 3 части:


- Говорене и писане

- Четене

- Слушане


От 16 ноември 2021 г. тестът PTE Academic отнема 2 часа (преди отнемаше 3 часа) и е достъпен и като PTE Academic Online, което позволява на учениците от всяка точка на света да положат теста от уюта на дома си. В България понастоящем може да се явите в София и Варна,


Оценките варират между 10-90, като в повечето университети и колежи минималният изискуем резултат е 50-60 точки.

Цената на PTE Academic e 230 $, понастоящем може да се явите в София и Варна


Сертификатът PTE е валиден за две години.


4. Квалификации на Кеймбридж по английски език

Cambridge English Language Assessment (преди University of Cambridge ESOL Examinations) е организация с нестопанска цел, която предлага сертификати по английски език за различни езикови нива. Те предлагат много видове изпити, но най-популярните са:


B2 First - известен преди като FCE: Първи сертификат по английски език (First Certificate in English) - е приблизително същото ниво като обичайните резултати за теста TOEFL® (B1-B2) и IELTS 5,5-6,5. Изпитът отнема около 3 часа и 30 минути.


C1 Advanced - известен преди като CAE: Certificate in Advanced English - е ориентиран към високите нива C1-C2 (сравними с IELTS 6.5-8.0) и се приема от много британски университети и над 9000 образователни институции и фирми по света. Завършването му отнема около 4 часа.


C2 Proficiency - известен преди като CPE: Certificate of Proficiency in English - е най-напредналият изпит, класифициран на ниво C2, което е доста над максималната скала на теста TOEFL® и подобно на 8,5 и повече в теста IELTS. Изпитът отнема около 4 часа.

И трите изпита по английски език (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency) са разделени на 4 части:


- Четене и използване на английски език

- Писане

- Слушане

- Говорене


Сертификатите на Кеймбридж се използват основно в Обединеното кралство, но се приемат и от много университети и колежи по света. Въпреки че, те са много популярни в България, в световен мащаб, не са толкова популярни, колкото TOEFL® и IELTS.


За разлика от другите сертификати, сертификатите на Кеймбридж нямат срок на валидност. Въпреки това много университетите и други организации могат не приемат резултати, по-стари от 2-3 години.

Последни публикации

Виж всички

Σχόλια


bottom of page