top of page
  • Writer's pictureYOPA Language School

Рисуването в часовете по английски език. Рисуване със светлина.

Updated: Mar 30, 2023

Днес ще ви представя още един нестандартен метод, който успешно приложихме в обучението по английски език за малки деца – Рисуване със светлина.

Несъмнено е, че рисуването помага за развитие на детската фантазия, креативност, памет и фина моторика. Рисуването е нещо, което използваме доста често в часовете по английски език. Рисуването, оцветяването и скицирането са неразделна част от обучението на малките ученици, защото децата могат да запомнят езика по-лесно, когато учат чрез творчески дейности.

Рисуването на хартия, обаче, има няколко недостатъка. На първо място, само една година след откриването на школата, установих, че имам купища рисунки и стотици листове изрисувана хартия, които децата са оставили след заниманията. Макар че те се наслаждават на процеса на рисуване, след това бързо губят интерес към това, което са нарисували и рядко се връщат към готовите рисунки. По-същественият недостатък на стандартното рисуване е, че то е бавно и отнема доста време от учебния час, а все пак фокусът на нашето обучение е езика.

Така в търсене на по-ефективен метод, който да приложа в моята класна стая, открих предимствата на рисуването със светлина.

Комплектите, които използваме, се състоят се от специална дъска, върху която е нанесено фотолуминесцентно покритие и UV писалка с диод, който свети след натискане на бутона. Има голям набор от шаблони на различни теми като животни, космос, превозни средства и обкръжаваща среда, шаблони с цифри и буквите от английската азбука. Според информацията за продукта, не съдържа фосфор и други тежки метали. Безопасен е за употреба.

С помощта на специалната дъска и светещия маркер децата могат да правят красиви рисунки с изумителни истории, да пишат буквите, цифрите, думички или цели изречения! За най-малките използваме готовите шаблони, който са страхотен помощник за заучаване на нови думички.

Рисуването със светлина е много бързо и лесно и позволява за кратко време да упражним голям набор от думи, букви или дори граматически правила. С помощта на светещата дъска децата бързо и лесно запомнят предмети, животни, английските букви и цифрите! А най-хубавото е, че изображенията изчезват след няколко минути, и можем да продължим със следващия набор от думички или буквички.

Ето няколко прости дейности за рисуване, които опитахме с нашите малки ученици.

Рисуване на новия език

Вместо да записват думите и буквичките в тетрадките си, ги помолихме да нарисуват картинка на светлинната дъска, която да представя езика, или да намерят подходящия шаблон и да го осветят.

Да изобразят значението на дадена дума - това се получава най-добре при прилагателните имена. Например "щастлив" може да се напише под формата на усмивка, “тъжен“ – с обърната усмивка.

Мини граматически истории - Рисуването може да се приложи дори за упражняване на граматиката, например за упражняване на сравнителните и превъзходните степени при прилагателни имена за думи като “short” , “long” , “tall” и т.н. Помолихме децата да направят три панелни илюстрации като примери за различните форми (напр. small / smaller / smallest).

Шаблон за светещи маркери на английската азбука

Шаблон с фигурки и предмети за светещи маркери

Светещи рисунки



Рисуване на хора в процес със светещи маркери




Comments


bottom of page