top of page

Подготовка за Кеймбридж изпити

Системата Kid's Box Second Edition покрива изцяло програмата на тестовете на Кеймбридж по английски език за млади ученици (YLE).

Подготовката за изпита е леко вплетена в нашите курсове за деца и ученици до шести клас, за да може да се запознаят учащите с изпитните сценарии по естествен начин.

Новите учебници, по които работим, съдържат примерни тестове, които дават възможност за по-силно фокусиране върху подготовката за изпитите.

Какво е Young Learners Exams (YLE) и има ли смисъл децата в България да полагат тези изпити?

YLE са изпити по английски език към Университета на Кеймбридж, предназначени за деца от 7 – 12-годишна възраст.

Изпитите тестват четирите езикови умения: слушане, четене, писане и говорене.

От една страна, явяването на този престижен изпит позволява на всеки родител да провери знанията на детето си на международно ниво.

От друга страна, участието на децата в подобен международно признат изпитен формат има изключително положителен ефект върху тях и засилва тяхната мотивация да учат. Опитът, който придобиват, е безценен. Преодолява се страха от изпитването и се стимулират децата да се  развиват в усвояването на английския език.

Предлагаме допълнителна индивидуална или групова подготовка в кратки курсове, които са насочени към подробно запознаване на децата с формата на съответния изпит, така че с по-голяма увереност да се явят на изпитите.

На изпита Pre A1 Starters могат да се явят деца, завършили ниво Kid’s Box 2 в Yopa Language School

На изпита A1 Movers могат да се явят ученици, завършили ниво Kid’s Box 4 в Yopa Language School. Той е на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

На изпита A2 Flyers могат да се явят ученици, завършили ниво Kid’s Box 6 в Yopa Language School. Той е на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка.

Изпитите  за млади ученици за 2024 г. в град Пловдив са насрочени за 08.06.2024!

За информация и записване за изпитите на 08.06.2024

Тел.

0889128899

Email 

bottom of page